ارسال شده توسط Helli Hendesi در دسته بندی روانشناسی 638 روز پیش 8520