ارسال شده توسط رادیو شب‌های کابل در دسته بندی داستان 67 روز پیش 316