پادکست استرینگ کست؛ DNA: قسمت سوم

علم

ارسال شده توسط پادکست استرینگ‌کست در دسته بندی علم 1330 روز پیش 1575
آیا نقشه ژنوم انسانی قابل ترسیم هستش ؟ آیا امکان رمزگشایی زبان ۴ کلمه‌ای دی ان ای برای ما وجود داره ؟ و آیا با شناخت این زبان، تمام بیماری ها و نقوص انسانی قابل درمان خواهد بود ؟
همه این سوالات از سال ۱۹۹۰ و با بیست زیست‌شناس آغاز و خیلی زود به رقابتی جهانی تبدیل شد