بخشی از کتاب خداحافظ گری کوپر نوشته رومن گاری

داستان

ارسال شده توسط Mehdi Roozrokh در دسته بندی داستان 323 روز پیش 344