بد‌بختی‌ فقرا نتیجۀ ناتوانی‌ خودشان است?

جامعه

ارسال شده توسط مهدی عباس زاده در دسته بندی جامعه 1657 روز پیش 1400
ارزش‌های اخلاقی‌ای که در زمان حاضر شالودۀ خوشبختی را تشکیل داده‌اند، چنین چیزهایی‌اند: واقعی باش، قوی باش، فعال و مفید باش. و از همه مهمتر، برای رسیدن به این هدف‌ها به دیگران تکیه نکن، زیرا سرنوشت تو فقط به دست خودت رقم می‌خورد. این رویکردی جدید است. زیرا قبلاً خوشبختی را با این چیزها تعریف نمی‌کردند. نویسندۀ این مطلب، با مروری بر تاریخِ خوشبختی، نواقص تعریفِ جدید آن را گوشزد می‌کند. کارل سدرستورم استادیار مطالعات سازمانی در دانشگاه استوکهلم است، او با همراهی آندره اسپایسر کتاب «سندروم خوبی» و با همراهی پیتر فلمینگ کتاب «کارِ انسان مرده» را منتشر کرده ‌است.