داستان شب؛ مردم در آسانسور

داستان

ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 806 روز پیش 314