داستان شب: از گردنم خوشم نمی‌آید

داستان

ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 989 روز پیش 217