داستان شب: ایستاده لخت زیر آبشار

داستان

ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 842 روز پیش 153