رتبه بندی قدرت پاسپورت کشورهای مختلف جهان

جامعه

ارسال شده توسط پادکست اقتصاد آرمان در دسته بندی جامعه 1431 روز پیش 322

صدای اقتصاد آرمان در گزارش جدید خود به جدیدترین رتبه‌بندی قدرت پاسپورت کشورهای جهان پرداخته است. این گزارش بر اساس بررسی نشریه واشنگتن پست با همکاری انجمن حمل و نقل هوایی بین المللی و براساس آزادی سفر شهروندان کشورهای مختلف تنظیم می‌شود.