سریال صوتی کتاجیون -قسمت سوم

داستان

ارسال شده توسط Ali Baghjari در دسته بندی داستان 134 روز پیش 262
قسمت سوم بعد از ده روز کابوس های شبانه بالاخره فریاد میفهمد چه چیزی را باید بنویسد شروع به نوشتن منبع " نگارش امروز تا فردا" می کند حتی خودش هم نمی داند ک قدم در مسیری گذاشته که قرار است جهان را متحول کند.