قصه تراپی 30 - ماجرای بانجی

داستان

ارسال شده توسط applogin در دسته بندی داستان 320 روز پیش 373
" ماجرای بانجی " 
نوشته : فهیم عطار 
 
برای همه ی آن احساساتی که نمی توانیم توصیفشان کنیم

قصه ها می تونن وارد زخم هامون بشن، زخم ها دروازه ی ورود به جهان معناست
قصه تراپی بشنویم

سپاس که همراه و همدلید و ما رو به دوستانتون معرفی می کنید
#قصه_تراپی_30
#شاهین_شرافتی
#رادیو_صدای_زمین
#سفیران_حال_خوب_باشیم