ارسال شده توسط applogin در دسته بندی داستان 351 روز پیش 680
" هشتا خانم " 
نوشته : شاهین شرافتی 

بیست و سومین  " قصه تراپی " رادیو صدای زمین را با صدای نویسنده می شنویم
قصه ها می تونن وارد زخمهامون بشن ، زخم ها دروازه ورود به جهان معناست 
قصه تراپی بشنویم

سپاس که قصه ها رو دوست دارید و ما رو به دوستانتون معرفی می کنید

#قصه_تراپی_23
#شاهین_شرافتی
#رادیو_صدای_زمین
#سفیران_حال_خوب_باشیم