ارسال شده توسط applogin در دسته بندی داستان 345 روز پیش 454
" سیاه و سفید "
بر اساس نوشته ای از : هدی رستمی 
 ...و جهانی که پُر از نسبیت است 

بیست و پنجمین قصه تراپی ما رو می شنوید. قصه هایی که می تونن وارد زخمهامون بشن
 و زخم هایی که دروازه ی ورود به جهان معنا هستند

سپاس که قصه ها رو می شنوید و ما رو به دوستانتون معرفی می کنید
سفیران حال خوب

#قصه_تراپی_25
#سیاه_و_سفید
#شاهین_شرافتی
#رادیو_صدای_زمین
#سفیران_حال_خوب_باشیم