قصه تراپی 28 - نزدیکانم باور نمی کنند

داستان

ارسال شده توسط applogin در دسته بندی داستان 326 روز پیش 457
" !نزدیکانم باور نمی کنند " 
نوشته : عالیه عطایی 

!روایتی آشنا برای همه ی ما... قصه ی جواب دادن به یک سؤال غولی نا آرام : که چی ..؟

قصه ها می تونن وارد زخمهامون بشن ... زخم ها درازه ی ورود به جهان معناست 
قصه تراپی بشنویم

سپاس که قصه ها رو پیگیری و ما رو به دوستانتون معرفی می کنید
#قصه_تراپی_28
#شاهین_شرافتی
#رادیو_صدای_زمین
#سفیران_حال_خوب_باشیم