ارسال شده توسط applogin در دسته بندی داستان 313 روز پیش 342
" تانی " 
نوشته : مهدی معارف 

... از نقطه ای که آدم ها بخواهند سرت را زیر آب کنند  
تا جایی که بخواهند با تو عکس یادگاری بگیرند

قصه ها می تونن وارد زخمهامون بشن
زخمها ، دروازه ی ورود به جهان معناست... قصه تراپی بشنویم
سپاس که همراه و عضو خانواده ی رادیو صدای زمین هستید

#قصه_تراپی_32
#شاهین_شرافتی
#رادیو_صدای_زمین
#سفیران_حال_خوب_باشیم