ارسال شده توسط applogin در دسته بندی داستان 139 روز پیش 274
" ترجمه " 
بر اساس نوشته ای از : آقای مترجم 

... !کسی چه می دونه؟
قصه تراپی شماره سی و پنج رادیو صدای زمین رو می شنوید
قصه هایی که می تونن وارد زخمهامون بشن 
و زخم هایی که دروازه ی ورود به جهان معنا هستند

سپاس که ما رو پیگیری و به دوستانتون معرفی می کنید
#قصه_تراپی_35
#شاهین_شرافتی
#رادیو_صدای_زمین
#سفیران_حال_خوب_باشیم