ارسال شده توسط applogin در دسته بندی داستان 277 روز پیش 575
" کابوس " 
نوشته : مهسا عزیزی 

روایت کابوس های تکرارشونده ی ما....

چهل و یکمین قصه تراپی رادیو صدای زمین رو می شنوید
قصه هایی که می تونن وارد زخمهای ما بشن 
و زخم هایی که دروازه ی ورود به جهان معنا هستند
سپاس که قصه ها رو می شنوید و ما رو به دوستانتون معرفی می کنید

#قصه_تراپی_41
#شاهین_شرافتی
#رادیو_صدای_زمین 
#سفیران_حال_خوب_باشیم