قصه تراپی 42 - وسایل غیرضروری

داستان

ارسال شده توسط applogin در دسته بندی داستان 138 روز پیش 2106
" وسایل غیرضروری " 
نوشته : تام کایفر 
(بر اساس یک تجربه واقعی)

!... روایت همه چیزهای " غیر ضروری" ما

قصه تراپی 42 رادیو صدای زمین رو می شنوید
قصه هایی که از زخم ها میگن 
و زخم هایی که دروازه ورود به جهان معنا هستند
سپاس که ما رو می شنوید و به دوستانتون معرفی می کنید
سفیران حال خوب 

#قصه_تراپی_42
#شاهین_شرافتی
#رادیو_صدای_زمین
#سفیران_حال_خوب_باشیم