مایندکست اپیزود4 - کمی به تصوراتتان شک کنید!

علم

ارسال شده توسط مریم ملی در دسته بندی علم 490 روز پیش 2306
این قسمت، برداشتی از کتاب یک، کوانتم عرفان و درمانِ دکتر ناصری هست و صحبت از جهان پیرامونمون و تاثیرش بر ذهن رو به میان آوردیم و طبق واقعیت های جهان فیزیک کوانتم بررسی کردیم که حضور یا عدم حضور انسان مشاهده گر چه تاثیری روی رخدادهای جهان خواهد داشت. نترسید؛ این اپیزود برای همه قابل درک است.

گردآوری: مریم ملی
گوینده: حامد قادری