ویژه برنامه هزار و یکمین داستان شب

داستان

ارسال شده توسط داستان شب در دسته بندی داستان 874 روز پیش 4269
ویژه برنامه‌ی هزار و یکمین داستان شب امشـب، یازدهم مهرماه ۱۳۹۶، ساعت ۲۳ با حضور: آرش بابایی، علی امیری و علی نظری اجرا: محمدامین چیت‌گران در جهان هستی، میلیاردها صدا وجود دارد. داستان‌شب یکی از آن‌هاست. ۱۰۰۱ شب مستـمر داستان ۱۰۰۱ شب راس ساعت ۲۳ امشب، ما را تنها نگذارید... تنهایی، جشن گرفتن سخت است.