پادکست استرینگ کست، داستان عادت‌ها

علم

ارسال شده توسط پادکست استرینگ‌کست در دسته بندی علم 1384 روز پیش 2255
آیا انسانی که قدرت ثبت حافظه را از دست داده همچنان می‌تواند عادت های جدید برای خودش ایجاد کند ؟ چه تفاوتی میان کارها و عادت های روزانه ما وجود دارد ؟ و آیا این تفاوت، قدرت اختیار در انسان‌ها را زیر سوال می‌برد ؟
همه این ماجراها در یکروز پاییزی و با بیماری فردی سالخورده به نام E.P آغاز شد …