گرمای زمین تا سال ۲۰۸۵ برگزاری مسابقات المپیک را غیرممکن خواهد کرد

علم

ارسال شده توسط مهدی محرمی در دسته بندی علم 1114 روز پیش 776

پژوهشگران در تحقیقاتی که به تازگی انجام داده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که گرمایش زمین در دهه‌های آینده به حدی می‌رسد که برگزاری مسابقات تابستانی المپیک در بعضی شهرهای دنیا غیرممکن خواهد شد.

این تیم تحقیقاتی در نتایج خود به این موضوع رسیده که در ۷۰ سال آینده تنها هشت شهر که خارج از اروپای شرقی واقع شده و در نیم کره شمالی زمین قرار دارند شرایط مناسب آب و هوایی برای برگزاری مسابقات المپیک را خواهند داشت که با در نظر گرفتن سیستم فعلی برگزاری مسابقات، شرایط برای برگزارکنندگان مسابقات المپیک دشوارتر نیز می‌گردد.