• LISTENED

  خرقه / فصل سوم/ قسمت سوم

  خرقه 4 روز پیش

  قسمت سوم، فصل سوم از #پادکست_خرقه را بشنوید
  داستان زندگی و زمانه‌ی #شمس‌_تبریزی و #مولانا در قونیه
  دیدار شمس و مولانا
  زمان: 23:28تاریخ انتشار: 15 مردادماهزمان انتشار: هر سه‌شنبه
  منابع / شمس تبریزی: محمدعلی موحد /...

  خرقه / فصل سوم/ قسمت سوم

  خرقه 4 روز پیش

  قسمت سوم، فصل سوم از #پادکست_خرقه را بشنوید
  داستان زندگی و زمانه‌ی #شمس‌_تبریزی و #مولانا در قونیه
  دیدار شمس و مولانا
  زمان: 23:28تاریخ انتشار: 15 مردادماهزمان انتشار: هر سه‌شنبه
  منابع / شمس تبریزی: محمدعلی موحد /...

 • LISTENED

  خرقه/ فصل سوم/ قسمت دوم

  خرقه 10 روز پیش

   قسمت دوم از فصل سوم پادکست خرقه را بشنوید
  داستان زندگی و زمانه‌ی شمس‌ تبریزی و مولانا در قونیه
  دیدار شمس و مولانا
  زمان: ۳۲:۳۸تاریخ انتشار: ۷ مردادماهزمان انتشار: هر سه‌شنبه
  منابع / این قسمت: مناقب‌العارفین. افلاکی/ شرح...

  خرقه/ فصل سوم/ قسمت دوم

  خرقه 10 روز پیش

   قسمت دوم از فصل سوم پادکست خرقه را بشنوید
  داستان زندگی و زمانه‌ی شمس‌ تبریزی و مولانا در قونیه
  دیدار شمس و مولانا
  زمان: ۳۲:۳۸تاریخ انتشار: ۷ مردادماهزمان انتشار: هر سه‌شنبه
  منابع / این قسمت: مناقب‌العارفین. افلاکی/ شرح...

 • LISTENED

  خرقه / فصل سوم/ قسمت اول

  خرقه 18 روز پیش

   قسمت اول فصل سوم از #پادکست_خرقه را بشنوید(آغاز فصل سوم)داستان زندگی و زمانه‌ی #شمس‌_تبریزی و مولانا در قونیه
   دیدار شمس و مولانا
  زمان: ۳۷:۰۴تاریخ انتشار: ۳۱ تیرماهزمان انتشار: هر سه‌شنبه
  منابع / این قسمت: مناقب‌العارفین....

  خرقه / فصل سوم/ قسمت اول

  خرقه 18 روز پیش

   قسمت اول فصل سوم از #پادکست_خرقه را بشنوید(آغاز فصل سوم)داستان زندگی و زمانه‌ی #شمس‌_تبریزی و مولانا در قونیه
   دیدار شمس و مولانا
  زمان: ۳۷:۰۴تاریخ انتشار: ۳۱ تیرماهزمان انتشار: هر سه‌شنبه
  منابع / این قسمت: مناقب‌العارفین....

 • LISTENED

  خرقه/ فصل دوم/ قسمت (دهم) آخر

  خرقه 62 روز پیش

  قسمت دهم فصل دوم از #پادکست_خرقه را بشنوید (پایان فصل دوم) داستان زندگی و زمانه‌ی #مولانا از بلخ تا قونیه مولانا و شمس از کجا می‌آمدند زمان: ۳۲:۲۸ تاریخ انتشار: عذر از تاخیر زمان انتشار: هر سه‌شنبه منابع / این قسمت:...

  خرقه/ فصل دوم/ قسمت (دهم) آخر

  خرقه 62 روز پیش

  قسمت دهم فصل دوم از #پادکست_خرقه را بشنوید (پایان فصل دوم) داستان زندگی و زمانه‌ی #مولانا از بلخ تا قونیه مولانا و شمس از کجا می‌آمدند زمان: ۳۲:۲۸ تاریخ انتشار: عذر از تاخیر زمان انتشار: هر سه‌شنبه منابع / این قسمت:...

 • LISTENED

  فصل دوم/ قسمت نهم

  خرقه 74 روز پیش

  قسمت نهم فصل دوم از #پادکست_خرقه را بشنوید  داستان زندگی و زمانه‌ی #مولانا از بلخ تا قونیه   مولانا پس از مرگ پدر و سیدسردان در انتظار شمس   زمان: 25:54 تاریخ انتشار: 6 خرداد ۱۳۹۹ زمان انتشار: هر سه‌شنبه   منابع /...

  فصل دوم/ قسمت نهم

  خرقه 74 روز پیش

  قسمت نهم فصل دوم از #پادکست_خرقه را بشنوید  داستان زندگی و زمانه‌ی #مولانا از بلخ تا قونیه   مولانا پس از مرگ پدر و سیدسردان در انتظار شمس   زمان: 25:54 تاریخ انتشار: 6 خرداد ۱۳۹۹ زمان انتشار: هر سه‌شنبه   منابع /...

 • LISTENED

  خرقه/ قسمت هشتم

  خرقه 81 روز پیش

  قسمت هشتم فصل دوم از #پادکست_خرقه را بشنوید
  داستان زندگی و زمانه‌ی #مولانا از بلخ تا قونیه
  صورت و سیمای مولانای جوان
  زمان: ۲۸:۳۴تاریخ انتشار:۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹زمان انتشار: هر سه‌شنبه
  منابع / این قسمت: مناقب‌العارفین....

  خرقه/ قسمت هشتم

  خرقه 81 روز پیش

  قسمت هشتم فصل دوم از #پادکست_خرقه را بشنوید
  داستان زندگی و زمانه‌ی #مولانا از بلخ تا قونیه
  صورت و سیمای مولانای جوان
  زمان: ۲۸:۳۴تاریخ انتشار:۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹زمان انتشار: هر سه‌شنبه
  منابع / این قسمت: مناقب‌العارفین....

 • LISTENED

  خرقه / قسمت هفتم

  خرقه 88 روز پیش

  قسمت هفتم فصل دوم از #پادکست_خرقه را بشنوید
  داستان زندگی و زمانه‌ی #مولانا از بلخ تا قونیه
  ورود خاندان مولانا به قونیه
  زمان: تاریخ انتشار:۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹زمان انتشار: هر سه‌شنبه
  منابع / این قسمت: مناقب‌العارفین. افلاکی/...

  خرقه / قسمت هفتم

  خرقه 88 روز پیش

  قسمت هفتم فصل دوم از #پادکست_خرقه را بشنوید
  داستان زندگی و زمانه‌ی #مولانا از بلخ تا قونیه
  ورود خاندان مولانا به قونیه
  زمان: تاریخ انتشار:۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹زمان انتشار: هر سه‌شنبه
  منابع / این قسمت: مناقب‌العارفین. افلاکی/...

 • LISTENED

  فصل دوم/ قسمت ششم

  خرقه 102 روز پیش

  قسمت ششم فصل دوم از پادکست خرقه را بشنوید داستان زندگی و زمانه‌ی مولانا از بلخ تا قونیه  جلال‌الدین در حال و قال

  زمان: 21:16 تاریخ انتشار: 9 اردیبهشت 1399 زمان انتشار: هر سه‌شنبه منابع / این...

  فصل دوم/ قسمت ششم

  خرقه 102 روز پیش

  قسمت ششم فصل دوم از پادکست خرقه را بشنوید داستان زندگی و زمانه‌ی مولانا از بلخ تا قونیه  جلال‌الدین در حال و قال

  زمان: 21:16 تاریخ انتشار: 9 اردیبهشت 1399 زمان انتشار: هر سه‌شنبه منابع / این...

 • LISTENED

  فصل دوم/ قسمت پنجم

  خرقه 108 روز پیش

  قسمت پنجم فصل دوم از پادکستخرقه را بشنویدداستان زندگی و زمانه‌ی #مولانا از بلخ تا قونیه
  دیدار نه چندان دل‌چسب مولانا و سعدی در قونیهبه‌بهانه‌ی یک اردیبهشت روز شیخ اجل

  زمان: ۳۰:۲۲تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹زمان...

  فصل دوم/ قسمت پنجم

  خرقه 108 روز پیش

  قسمت پنجم فصل دوم از پادکستخرقه را بشنویدداستان زندگی و زمانه‌ی #مولانا از بلخ تا قونیه
  دیدار نه چندان دل‌چسب مولانا و سعدی در قونیهبه‌بهانه‌ی یک اردیبهشت روز شیخ اجل

  زمان: ۳۰:۲۲تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹زمان...

 • LISTENED

  فصل دوم/ قسمت چهارم

  خرقه 116 روز پیش

  #قسمت_چهارم #فصل_دوم از #پادکست_خرقه را بشنوید
  داستان زندگی و زمانه‌ی #مولانا از بلخ تا قونیه
  آتش در سوختگان عالم بزن
  زمان: ۲۳:۵۱تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹زمان انتشار: هر سه‌شنبه
  منابع / این قسمت:مناقب‌العارفین. افلاکی/...

  فصل دوم/ قسمت چهارم

  خرقه 116 روز پیش

  #قسمت_چهارم #فصل_دوم از #پادکست_خرقه را بشنوید
  داستان زندگی و زمانه‌ی #مولانا از بلخ تا قونیه
  آتش در سوختگان عالم بزن
  زمان: ۲۳:۵۱تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹زمان انتشار: هر سه‌شنبه
  منابع / این قسمت:مناقب‌العارفین. افلاکی/...

 • LISTENED

  فصل دوم/ قسمت سوم

  خرقه 123 روز پیش

  #قسمت_سوم #فصل_دوم از #پادکست_خرقه را بشنوید
  داستان زندگی و زمانه‌ی #مولانا از بلخ تا قونیه
  تحصیل‌ها کردم و رنج‌ها بردم...
  زمان: ۲۱:۳۹تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۹زمان انتشار: هر سه‌شنبه
  منابع / این قسمت:مناقب‌العارفین....

  فصل دوم/ قسمت سوم

  خرقه 123 روز پیش

  #قسمت_سوم #فصل_دوم از #پادکست_خرقه را بشنوید
  داستان زندگی و زمانه‌ی #مولانا از بلخ تا قونیه
  تحصیل‌ها کردم و رنج‌ها بردم...
  زمان: ۲۱:۳۹تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۹زمان انتشار: هر سه‌شنبه
  منابع / این قسمت:مناقب‌العارفین....

 • LISTENED

  ادبیات در قرنطینه / بخش اول

  خرقه 144 روز پیش

  بخش ویژه‌ی #پادکست_خرقه را بشنوید
  ادبیات در قرنطینه (۱)
   مروری بر#عهد_عتیق / #غزل‌غزل‌های_سلیمان#مقالات_شمسغزل‌های #مولانابا تشکر از #محسن_چاوشیزمان: ۳۰:۰۲تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸زمان انتشار: هر سه‌شنبه
  به روایت:...

  ادبیات در قرنطینه / بخش اول

  خرقه 144 روز پیش

  بخش ویژه‌ی #پادکست_خرقه را بشنوید
  ادبیات در قرنطینه (۱)
   مروری بر#عهد_عتیق / #غزل‌غزل‌های_سلیمان#مقالات_شمسغزل‌های #مولانابا تشکر از #محسن_چاوشیزمان: ۳۰:۰۲تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸زمان انتشار: هر سه‌شنبه
  به روایت:...

 • LISTENED

  خرقه/ فصل دوم/ قسمت دوم

  خرقه 151 روز پیش

  #قسمت_دوم #فصل_دوم از #پادکست_خرقه را بشنوید
  داستان زندگی و زمانه‌ی #مولانا از بلخ تا قونیه
   سیر در آفاق روحانی
  زمان: ۲۹:۱۵تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۸زمان انتشار: هر سه‌شنبه
  منابع / این قسمت:مناقب‌العارفین. افلاکی/ شرح...

  خرقه/ فصل دوم/ قسمت دوم

  خرقه 151 روز پیش

  #قسمت_دوم #فصل_دوم از #پادکست_خرقه را بشنوید
  داستان زندگی و زمانه‌ی #مولانا از بلخ تا قونیه
   سیر در آفاق روحانی
  زمان: ۲۹:۱۵تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۸زمان انتشار: هر سه‌شنبه
  منابع / این قسمت:مناقب‌العارفین. افلاکی/ شرح...

 • LISTENED

  خرقه/ فصل دوم/ قسمت اول

  خرقه 158 روز پیش

  #قسمت_اول #فصل_دوم از #پادکست_خرقه را بشنوید
  داستان زندگی و زمانه‌ی #مولانا از بلخ تا قونیه

  گهواره‌ای در بلخ جنبید...
  زمان: ۲۶:۲۵تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸زمان انتشار: هر سه‌شنبه
  منابع / این قسمت:مناقب‌العارفین. افلاکی/...

  خرقه/ فصل دوم/ قسمت اول

  خرقه 158 روز پیش

  #قسمت_اول #فصل_دوم از #پادکست_خرقه را بشنوید
  داستان زندگی و زمانه‌ی #مولانا از بلخ تا قونیه

  گهواره‌ای در بلخ جنبید...
  زمان: ۲۶:۲۵تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸زمان انتشار: هر سه‌شنبه
  منابع / این قسمت:مناقب‌العارفین. افلاکی/...

 • LISTENED

  خرقه / قسمت دهم

  خرقه 172 روز پیش

  #قسمت_دهم (آخرین قسمت) از فصل اول #پادکست_خرقه را بشنوید داستان زندگی و زمانه‌ی #مولانا و #شمس_تبریزی ای آرزویِ آرزو آن پرده را بردار از او... زمان: ۲۷:۱۹ تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ زمان انتشار: هر سه‌شنبه آغاز فصل...

  خرقه / قسمت دهم

  خرقه 172 روز پیش

  #قسمت_دهم (آخرین قسمت) از فصل اول #پادکست_خرقه را بشنوید داستان زندگی و زمانه‌ی #مولانا و #شمس_تبریزی ای آرزویِ آرزو آن پرده را بردار از او... زمان: ۲۷:۱۹ تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ زمان انتشار: هر سه‌شنبه آغاز فصل...

 • LISTENED

  خرقه / قسمت نهم

  خرقه 179 روز پیش

  #قسمت_نهم از #پادکست_خرقه را بشنوید
  داستان زندگی و زمانه‌ی #مولانا و #شمس_تبریزی
   در روم سوخته‌ایست، آتش در وی می‌باید زد
  زمان: ۱۸:۱۴تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن۱۳۹۸زمان انتشار: هر سه‌شنبه
  منابع / این قسمت:#مقالات_شمس / شمس تبریزی:...

  خرقه / قسمت نهم

  خرقه 179 روز پیش

  #قسمت_نهم از #پادکست_خرقه را بشنوید
  داستان زندگی و زمانه‌ی #مولانا و #شمس_تبریزی
   در روم سوخته‌ایست، آتش در وی می‌باید زد
  زمان: ۱۸:۱۴تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن۱۳۹۸زمان انتشار: هر سه‌شنبه
  منابع / این قسمت:#مقالات_شمس / شمس تبریزی:...

 • LISTENED

  خرقه / قسمت هشتم

  خرقه 186 روز پیش

  #قسمت_هشتم از #پادکست_خرقه را بشنوید   داستان زندگی و زمانه‌ی #مولانا و #شمس_تبریزی   که از خود ملول شده بودم...   زمان: 16:37 تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن۱۳۹۸ زمان انتشار: هر سه‌شنبه   منابع / این قسمت: #مقالات_شمس /...

  خرقه / قسمت هشتم

  خرقه 186 روز پیش

  #قسمت_هشتم از #پادکست_خرقه را بشنوید   داستان زندگی و زمانه‌ی #مولانا و #شمس_تبریزی   که از خود ملول شده بودم...   زمان: 16:37 تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن۱۳۹۸ زمان انتشار: هر سه‌شنبه   منابع / این قسمت: #مقالات_شمس /...

 • LISTENED

  خرقه / قسمت هفتم

  خرقه 193 روز پیش

  قسمت هفتم #پادکست_خرقه را بشنوید
  داستان زندگی و زمانه‌ی #مولانا و #شمس_تبریزی
  فصل اول/ شمس تبریزیچهل‌سال سفر تا قونیه
  بااحترام به محمدرضا شجریان
  تو بیا که مرا با تو دل آرام است...
  زمان: ۱۸:۲۳تاریخ انتشار: ۸ بهمن۱۳۹۸زمان...

  خرقه / قسمت هفتم

  خرقه 193 روز پیش

  قسمت هفتم #پادکست_خرقه را بشنوید
  داستان زندگی و زمانه‌ی #مولانا و #شمس_تبریزی
  فصل اول/ شمس تبریزیچهل‌سال سفر تا قونیه
  بااحترام به محمدرضا شجریان
  تو بیا که مرا با تو دل آرام است...
  زمان: ۱۸:۲۳تاریخ انتشار: ۸ بهمن۱۳۹۸زمان...

 • LISTENED

  خرقه / قسمت چهارم، پنجم و ششم

  خرقه 200 روز پیش

  شما تازه‌ترین قسمت از #پادکست_خرقه رو می‌شنویدداستان زندگی و زمانه‌ی #مولانا و #شمس_تبریزی
  فصل اولقسمت چهارم، پنجم و ششمتقدیم به #ری‌را_اسماعیلیون و رفتگان مظلوم پرواز ۷۵۲ 
  من غریبم و غریب را کاروانسرا لایق است...
  مدت...

  خرقه / قسمت چهارم، پنجم و ششم

  خرقه 200 روز پیش

  شما تازه‌ترین قسمت از #پادکست_خرقه رو می‌شنویدداستان زندگی و زمانه‌ی #مولانا و #شمس_تبریزی
  فصل اولقسمت چهارم، پنجم و ششمتقدیم به #ری‌را_اسماعیلیون و رفتگان مظلوم پرواز ۷۵۲ 
  من غریبم و غریب را کاروانسرا لایق است...
  مدت...

 • LISTENED

  حکایتی از مقالات شمس

  خرقه 203 روز پیش

  معلمی می‌کردم حکایتی از #مقالات_شمس بخش ویژه به تصحیح جعفر مدرس صادقی به روایت محسن بوالحسنی   منبع / این قسمت: #مقالات_شمس مدیر هنری: #بهاءالدین_مرشدی میکس و مستر: #سهیل_سرائیانانکر:

  حکایتی از مقالات شمس

  خرقه 203 روز پیش

  معلمی می‌کردم حکایتی از #مقالات_شمس بخش ویژه به تصحیح جعفر مدرس صادقی به روایت محسن بوالحسنی   منبع / این قسمت: #مقالات_شمس مدیر هنری: #بهاءالدین_مرشدی میکس و مستر: #سهیل_سرائیانانکر:

 • LISTENED

  خرقه / قسمت سوم

  خرقه 221 روز پیش

  شما سومین قسمت از پادکست خرقه رو می‌شنوید زندگی و زمانه‌ی مولانا و شمس تبریزی   قسمت سوم فصل اول   مدت زمان: 14:06 تاریخ انتشار: 10دی‌ماه ۱۳۹۸ زمان انتشار: هر سه‌شنبه     #شمس_تبریزی، نوجوانی،...

  خرقه / قسمت سوم

  خرقه 221 روز پیش

  شما سومین قسمت از پادکست خرقه رو می‌شنوید زندگی و زمانه‌ی مولانا و شمس تبریزی   قسمت سوم فصل اول   مدت زمان: 14:06 تاریخ انتشار: 10دی‌ماه ۱۳۹۸ زمان انتشار: هر سه‌شنبه     #شمس_تبریزی، نوجوانی،...

 • LISTENED

  خرقه - قسمت دوم

  خرقه 228 روز پیش

  دوستان خود را با #پادکست_خرقه آشنا کنید زندگی و زمانه #مولانا و #شمس_تبریزی قسمت دوم از فصل اول #پادکست_خرقه را بشنوید. مدت زمان: ۱۴:۴۳ تاریخ انتشار: ۳دی‌ماه ۱۳۹۸ زمان انتشار: هر سه‌شنبه که احوال عاشق را هم عاشق...

  خرقه - قسمت دوم

  خرقه 228 روز پیش

  دوستان خود را با #پادکست_خرقه آشنا کنید زندگی و زمانه #مولانا و #شمس_تبریزی قسمت دوم از فصل اول #پادکست_خرقه را بشنوید. مدت زمان: ۱۴:۴۳ تاریخ انتشار: ۳دی‌ماه ۱۳۹۸ زمان انتشار: هر سه‌شنبه که احوال عاشق را هم عاشق...

 • LISTENED

  خرقه - قسمت اول

  خرقه 228 روز پیش

  ???? قسمت اول از فصل اول #پادکست_خرقه را می‌شنوید.
  ⏳مدت زمان:۱۳:۳۴تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۸
  ???? زمان انتشار: هر سه‌شنبه
  ????خود غریبی در جهان چون شمس نیست????مقدمه: ۲۶ آذر سالروز درگذشت مولانا (عُرس)????موضوع: #شمس_تبریزی، نوجوانی...

  خرقه - قسمت اول

  خرقه 228 روز پیش

  ???? قسمت اول از فصل اول #پادکست_خرقه را می‌شنوید.
  ⏳مدت زمان:۱۳:۳۴تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۸
  ???? زمان انتشار: هر سه‌شنبه
  ????خود غریبی در جهان چون شمس نیست????مقدمه: ۲۶ آذر سالروز درگذشت مولانا (عُرس)????موضوع: #شمس_تبریزی، نوجوانی...

 • LISTENED

  خرقه

  خرقه 242 روز پیش

  داستان زندگی و زمانه‌ی شمس و مولانا
  به روایت محسن بوالحسنی
  مدیرهنری: بهاءالدین مرشدی
  فصل اول/ شماره صفر (پیش شماره)

  ما را در این آدرس ها دنبال کنید

  داستان زندگی و زمانه‌ی شمس و مولانا / به روایت محسن بوالحسنی
  مدیرهنری:...

  خرقه

  خرقه 242 روز پیش

  داستان زندگی و زمانه‌ی شمس و مولانا
  به روایت محسن بوالحسنی
  مدیرهنری: بهاءالدین مرشدی
  فصل اول/ شماره صفر (پیش شماره)

  ما را در این آدرس ها دنبال کنید

  داستان زندگی و زمانه‌ی شمس و مولانا / به روایت محسن بوالحسنی
  مدیرهنری:...