پادکست آمپاژ (Ampaj)

پادکست آمپاژ سعی میکنه صدایی که شنیده نمیشن رو بیان کنه و درمورد موسیقی اطلاعات بده و هنرمند هایی که نمی تونن از رسانه های دیگه کارشون رو پخش کنن رو معرفی کنه

Instagram | Twitter | Telegram |
"
26 مطلب
 • 380
 • دنبال کننده
پیگیری مطالب
 • LISTENED

  آمپاژ - نارنگی 2

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 230 روز پیش

  .بیست و پنجمین اپیزود پادکست آمپاژکه در اون سعی می‌کنیم اتفاقات و صداهایی رو که به چشم و گوش نمیان نمایان کنیم.این برنامه دومین قسمت از سفرمون به "پرتغال" در سری برنامه های ولگردِ آمپاژ است.ولگرد مسافریست که با گوش هایش...

  آمپاژ - نارنگی 2

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 230 روز پیش

  .بیست و پنجمین اپیزود پادکست آمپاژکه در اون سعی می‌کنیم اتفاقات و صداهایی رو که به چشم و گوش نمیان نمایان کنیم.این برنامه دومین قسمت از سفرمون به "پرتغال" در سری برنامه های ولگردِ آمپاژ است.ولگرد مسافریست که با گوش هایش...

 • LISTENED

  آمپاژ - [...]

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 247 روز پیش

  .بیست و چهارمین نمره از پادکست آمپاژکه در اون سعی می کنیم اتفاقات و صداهایی رو که به چشم و گوش نمیان نمایان کنیم.توی این ویژه‌برنامه از پادکست با عنوان [...] صحبت نمی‌کنیم...لیست آهنگ هایی که در اپیزود [...] آمپاژ شنیدید:The...

  آمپاژ - [...]

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 247 روز پیش

  .بیست و چهارمین نمره از پادکست آمپاژکه در اون سعی می کنیم اتفاقات و صداهایی رو که به چشم و گوش نمیان نمایان کنیم.توی این ویژه‌برنامه از پادکست با عنوان [...] صحبت نمی‌کنیم...لیست آهنگ هایی که در اپیزود [...] آمپاژ شنیدید:The...

 • LISTENED

  آمپاژ - ولگرد - نارنگی 1

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 293 روز پیش

  .بیست ودومین اپیزود پادکست آمپاژکه در اون سعی می‌کنیم اتفاقات و صداهایی رو که به چشم و گوش نمیان نمایان کنیم.این برنامه دومین نمره سری برنامه های ولگردِ آمپاژ است.ولگرد مسافریست که با گوش هایش جهان را می پیماید.در این...

  آمپاژ - ولگرد - نارنگی 1

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 293 روز پیش

  .بیست ودومین اپیزود پادکست آمپاژکه در اون سعی می‌کنیم اتفاقات و صداهایی رو که به چشم و گوش نمیان نمایان کنیم.این برنامه دومین نمره سری برنامه های ولگردِ آمپاژ است.ولگرد مسافریست که با گوش هایش جهان را می پیماید.در این...

 • LISTENED

  آمپاژ - چرا

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 307 روز پیش

  .بیست و یکمین اپیزود از پادکست آمپاژکه در اون سعی می‌کنیم اتفاقات و صداهایی رو که به چشم و گوش نمیان نمایان کنیم.در این اپیزود برای شنوندگان آمپاژ، توضیح میدیم که "چرا" مدتی کار نکردیم و نبودیم . و در انتهای برنامه برای...

  آمپاژ - چرا

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 307 روز پیش

  .بیست و یکمین اپیزود از پادکست آمپاژکه در اون سعی می‌کنیم اتفاقات و صداهایی رو که به چشم و گوش نمیان نمایان کنیم.در این اپیزود برای شنوندگان آمپاژ، توضیح میدیم که "چرا" مدتی کار نکردیم و نبودیم . و در انتهای برنامه برای...

 • LISTENED

  آمپاژ - ولگرد - باکومبا 1

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 349 روز پیش

  .بیستمین اپیزود پادکست آمپاژکه در اون سعی می‌کنیم اتفاقات و صداهایی رو که به چشم و گوش نمیان نمایان کنیم.این برنامه اولین نمره سری برنامه های ولگردِ آمپاژ است.ولگرد مسافریست که با گوش هایش جهان را می پیماید..لیست آهنگ...

  آمپاژ - ولگرد - باکومبا 1

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 349 روز پیش

  .بیستمین اپیزود پادکست آمپاژکه در اون سعی می‌کنیم اتفاقات و صداهایی رو که به چشم و گوش نمیان نمایان کنیم.این برنامه اولین نمره سری برنامه های ولگردِ آمپاژ است.ولگرد مسافریست که با گوش هایش جهان را می پیماید..لیست آهنگ...

 • LISTENED

  آمپاژ - ویژه‌برنامه سِکَنج

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 377 روز پیش

  .تابستون امسال خیلی گرمه. گرم تر از اونی که زور کولر هم بهش برسه. اما این فصل برای خیلی از کشورها  معنی دیگه ای می ده، طور دیگه ای دارن تابستونشون رو می گذرونن. حتی کشورهای دوست و برادر و همسایه هم به مراتب بهتر از ما دارن...

  آمپاژ - ویژه‌برنامه سِکَنج

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 377 روز پیش

  .تابستون امسال خیلی گرمه. گرم تر از اونی که زور کولر هم بهش برسه. اما این فصل برای خیلی از کشورها  معنی دیگه ای می ده، طور دیگه ای دارن تابستونشون رو می گذرونن. حتی کشورهای دوست و برادر و همسایه هم به مراتب بهتر از ما دارن...

 • LISTENED

  آمپاژ - فرمالیته

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 391 روز پیش

  هجدهمین اپیزود از پادکست آمپاژکه در اون سعی می‌کنیم اتفاقات و صداهایی رو که به چشم و گوش نمیان نمایان کنیم.دراین نمره از پادکست آمپاژ، سراغ فرم در موزیک رفتیم و سعی کردیم تفاوت بین "فرم" و "فرمالیته" و کارکرد اونها رو در...

  آمپاژ - فرمالیته

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 391 روز پیش

  هجدهمین اپیزود از پادکست آمپاژکه در اون سعی می‌کنیم اتفاقات و صداهایی رو که به چشم و گوش نمیان نمایان کنیم.دراین نمره از پادکست آمپاژ، سراغ فرم در موزیک رفتیم و سعی کردیم تفاوت بین "فرم" و "فرمالیته" و کارکرد اونها رو در...

 • LISTENED

  آمپاژ - ویژه‌برنامه غار

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 404 روز پیش

  .پنجمین ویژه‌برنامه از پادکست آمپاژ که در اون رفتیم سراغ موضوع کنکور ارشد و روزهایی که بابتش شاهین، و به تبع اون آمپاژ، نبود.این برنامه چیزی نیست جز دفترچه خاطراتی صوتی! .فهرست آهنگ‌هایی که در این ویژه‌برنامه...

  آمپاژ - ویژه‌برنامه غار

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 404 روز پیش

  .پنجمین ویژه‌برنامه از پادکست آمپاژ که در اون رفتیم سراغ موضوع کنکور ارشد و روزهایی که بابتش شاهین، و به تبع اون آمپاژ، نبود.این برنامه چیزی نیست جز دفترچه خاطراتی صوتی! .فهرست آهنگ‌هایی که در این ویژه‌برنامه...

 • LISTENED

  آمپاژ - سایکوزیک

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 412 روز پیش

  هفدهمین اپیزود از پادکست آمپاژکه در اون سعی می‌کنیم اتفاقات و صداهایی رو که به چشم و گوش نمیان نمایان کنیم.دراین نمره از پادکست آمپاژ، سراغ موضوع "موزیک سایکدلیک" رفتیم و سعی کردیم تاثیر مواد روانگردان تو موسیقی رو در...

  آمپاژ - سایکوزیک

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 412 روز پیش

  هفدهمین اپیزود از پادکست آمپاژکه در اون سعی می‌کنیم اتفاقات و صداهایی رو که به چشم و گوش نمیان نمایان کنیم.دراین نمره از پادکست آمپاژ، سراغ موضوع "موزیک سایکدلیک" رفتیم و سعی کردیم تاثیر مواد روانگردان تو موسیقی رو در...

 • LISTENED

  آمپاژ - ویژه‌برنامه زمستان - ۱

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 419 روز پیش

  .چهارمین ویژه‌برنامه از پادکست آمپاژ که در اون رفتیم سراغ فصل نا‌بهنگام زمستان و سعی کردیم کلافِ کلافگی‌مون رو جهانی‌تر کنیم و بدلش کنیم به کولاژی از موسیقی، ادبیات و سینما. .فهرست آهنگ‌هایی که در این ویژه‌برنامه...

  آمپاژ - ویژه‌برنامه زمستان - ۱

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 419 روز پیش

  .چهارمین ویژه‌برنامه از پادکست آمپاژ که در اون رفتیم سراغ فصل نا‌بهنگام زمستان و سعی کردیم کلافِ کلافگی‌مون رو جهانی‌تر کنیم و بدلش کنیم به کولاژی از موسیقی، ادبیات و سینما. .فهرست آهنگ‌هایی که در این ویژه‌برنامه...

 • LISTENED

  آمپاژ - سکسوزیک

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 468 روز پیش

  .پانزدهمین اپیزود از پادکست آمپاژکه در اون سعی می‌کنیم اتفاقات و صداهایی رو که به چشم و گوش نمیان نمایان کنیم.دراین نمره از پادکست آمپاژ، سراغ موضوع ممنوعه "سکس" رفتیم و سعی کردیم تفاوت بین غرب و شرق در سکس و عشق رو مطرح...

  آمپاژ - سکسوزیک

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 468 روز پیش

  .پانزدهمین اپیزود از پادکست آمپاژکه در اون سعی می‌کنیم اتفاقات و صداهایی رو که به چشم و گوش نمیان نمایان کنیم.دراین نمره از پادکست آمپاژ، سراغ موضوع ممنوعه "سکس" رفتیم و سعی کردیم تفاوت بین غرب و شرق در سکس و عشق رو مطرح...

 • LISTENED

  آمپاژ - شوِ سر بالا

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 482 روز پیش

  .چهاردهمین اپیزود از پادکست آمپاژکه در اون سعی می‌کنیم اتفاقات و صداهایی رو که به چشم و گوش نمیان نمایان کنیم.دراین نمره از پادکست آمپاژ، سراغ مقوله «شو» در موسیقی می‌ریم؛ این‌ که «شو» کار کردش توی موسیقی چیه و چه...

  آمپاژ - شوِ سر بالا

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 482 روز پیش

  .چهاردهمین اپیزود از پادکست آمپاژکه در اون سعی می‌کنیم اتفاقات و صداهایی رو که به چشم و گوش نمیان نمایان کنیم.دراین نمره از پادکست آمپاژ، سراغ مقوله «شو» در موسیقی می‌ریم؛ این‌ که «شو» کار کردش توی موسیقی چیه و چه...

 • LISTENED

  آمپاژ - تکانه ( ویژه برنامه عید)

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 514 روز پیش

  ‏.هرسال دم عید آدم های موزیک باز، از شنیدن موزیکست های دیمبل دامبول، روحشون خدشه دار میشههرچی میگن اون کابل AUX رو بده من، در جواب "اهنگ های تو شاد نیستن" می‌شنون.امسال، آمپاژ موزیکستی از آهنگ های شاد غیر دیمبل دامبول...

  آمپاژ - تکانه ( ویژه برنامه عید)

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 514 روز پیش

  ‏.هرسال دم عید آدم های موزیک باز، از شنیدن موزیکست های دیمبل دامبول، روحشون خدشه دار میشههرچی میگن اون کابل AUX رو بده من، در جواب "اهنگ های تو شاد نیستن" می‌شنون.امسال، آمپاژ موزیکستی از آهنگ های شاد غیر دیمبل دامبول...

 • LISTENED

  آمپاژ - موزیک تخمه ای

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 524 روز پیش

  .دوازدهمین اپیزود از پادکست آمپاژکه در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم.دراین نمره از پادکست آمپاژ، ما به توصیف شاخه ای گسترده از موسیقی به نام موسیقی تخمه ای می پردازیم و رمز و راز...

  آمپاژ - موزیک تخمه ای

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 524 روز پیش

  .دوازدهمین اپیزود از پادکست آمپاژکه در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم.دراین نمره از پادکست آمپاژ، ما به توصیف شاخه ای گسترده از موسیقی به نام موسیقی تخمه ای می پردازیم و رمز و راز...

 • LISTENED

  آمپاژ - پاپِ پوک

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 538 روز پیش

  .یازدهمین اپیزود از پادکست آمپاژکه در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم.دراین نمره از پادکست آمپاژ، ما به بررسی دلیل " نبود تصویرسازی در ترانه های امروزی" می پردازیم و  همچنین یک سری...

  آمپاژ - پاپِ پوک

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 538 روز پیش

  .یازدهمین اپیزود از پادکست آمپاژکه در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم.دراین نمره از پادکست آمپاژ، ما به بررسی دلیل " نبود تصویرسازی در ترانه های امروزی" می پردازیم و  همچنین یک سری...

 • LISTENED

  آمپاژ - دوپس دوپس شناسی

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 551 روز پیش


  دهمین  اپیزود از پادکست آمپاژکه در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم.دراین نمره از پادکست آمپاژ، ما به تحلیل سبکی که از طرف ایرانیان باستان دوپس دوپس خطاب میشد، می پردازیم و به این...

  آمپاژ - دوپس دوپس شناسی

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 551 روز پیش


  دهمین  اپیزود از پادکست آمپاژکه در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم.دراین نمره از پادکست آمپاژ، ما به تحلیل سبکی که از طرف ایرانیان باستان دوپس دوپس خطاب میشد، می پردازیم و به این...

 • LISTENED

  آمپاژ - بولدوزر

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 566 روز پیش

  .نهمین  اپیزود از پادکست آمپاژکه در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم.دراین اپیزود از پادکست آمپاژ ما به بررسی روند رو به تخریب خلاقیت می پردازیم و دلیل این بولدزر شدن هنر را بررسی می...

  آمپاژ - بولدوزر

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 566 روز پیش

  .نهمین  اپیزود از پادکست آمپاژکه در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم.دراین اپیزود از پادکست آمپاژ ما به بررسی روند رو به تخریب خلاقیت می پردازیم و دلیل این بولدزر شدن هنر را بررسی می...

 • LISTENED

  اپیزود هشتم، موسیقی خیابانی

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 608 روز پیش

  هشتمین اپیزود از پادکست آمپاژ که در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم. دراین اپیزود از پادکست آمپاژ ما به بررسی مفهوم "خیابان" و نوازندگان خیابانی می پردازیم. و سعی می کنیم این سوال رو...

  اپیزود هشتم، موسیقی خیابانی

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 608 روز پیش

  هشتمین اپیزود از پادکست آمپاژ که در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم. دراین اپیزود از پادکست آمپاژ ما به بررسی مفهوم "خیابان" و نوازندگان خیابانی می پردازیم. و سعی می کنیم این سوال رو...

 • LISTENED

  اپیزود هفتم، کپی لفت

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 622 روز پیش

  هفتمین اپیزود از پادکست آمپاژ که در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم. در این اپیزود از آمپاژ ما به بررسی نقطه مقابل "کپی رایت" یعنی "کپی لفت" می پردازیم. مهمون این برنامه ما، خودمون...

  اپیزود هفتم، کپی لفت

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 622 روز پیش

  هفتمین اپیزود از پادکست آمپاژ که در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم. در این اپیزود از آمپاژ ما به بررسی نقطه مقابل "کپی رایت" یعنی "کپی لفت" می پردازیم. مهمون این برنامه ما، خودمون...

 • LISTENED

  اپیزود ششم، کپی رایت

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 636 روز پیش

  ششمین اپیزود از پادکست آمپاژ که در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو نمایان کنیم. در این ایپزود از برنامه، ما به افسانه ای ایرانی به نام "کپی رایت" میپردازیم و بطور کلی در این باره بحث خواهیم...

  اپیزود ششم، کپی رایت

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 636 روز پیش

  ششمین اپیزود از پادکست آمپاژ که در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو نمایان کنیم. در این ایپزود از برنامه، ما به افسانه ای ایرانی به نام "کپی رایت" میپردازیم و بطور کلی در این باره بحث خواهیم...

 • LISTENED

  آمپاژ - خروس جنگی

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 650 روز پیش

  در این اپیزود ما به معرفی مختصر از انجمن هنری "خروس جنگی" می پردازیم و درمورد نوآوری در حیطه موسیقی با "سیامک قلی زاده"( روزنامه نگار موسیقی و همچنین نویسنده و گوینده برنامه طنز انتقادی "فولش"  و مجله موسیقی "کادانس" ) گپ می...

  آمپاژ - خروس جنگی

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 650 روز پیش

  در این اپیزود ما به معرفی مختصر از انجمن هنری "خروس جنگی" می پردازیم و درمورد نوآوری در حیطه موسیقی با "سیامک قلی زاده"( روزنامه نگار موسیقی و همچنین نویسنده و گوینده برنامه طنز انتقادی "فولش"  و مجله موسیقی "کادانس" ) گپ می...

 • LISTENED

  آمپاژ - فموزیک 2

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 664 روز پیش

  در این اپیزود از آمپاژ به مشکلات زنان و موسیقی زنان در جهان می پردازیم.
  این بار بی تعارف تر و محکم تر از اپیزود اول.
  .در این اپیزود شما در مورد استانداردهای موجود و تاثیرگذار بر زندگی و موسیقی زنان، خواهید شنید

  آمپاژ - فموزیک 2

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 664 روز پیش

  در این اپیزود از آمپاژ به مشکلات زنان و موسیقی زنان در جهان می پردازیم.
  این بار بی تعارف تر و محکم تر از اپیزود اول.
  .در این اپیزود شما در مورد استانداردهای موجود و تاثیرگذار بر زندگی و موسیقی زنان، خواهید شنید

 • LISTENED

  آمپاژ - ویژه برنامه پاییز - 2

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 667 روز پیش

  در این ویژه برنامه ها پاییز رو از نظر خودمون تعریف می کنیم و بیشتر سعی می کنیم موسیقی بهتون پیشنهاد کنیم.
  اگر دنبال موسیقی ای که متناسب با فضا و هوای پاییز باشه، می گردید، شاید بتونیم کمکتون کنیم.

  آمپاژ - ویژه برنامه پاییز - 2

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 667 روز پیش

  در این ویژه برنامه ها پاییز رو از نظر خودمون تعریف می کنیم و بیشتر سعی می کنیم موسیقی بهتون پیشنهاد کنیم.
  اگر دنبال موسیقی ای که متناسب با فضا و هوای پاییز باشه، می گردید، شاید بتونیم کمکتون کنیم.

 • LISTENED

  آمپاژ - ویژه برنامه پاییز - 1

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 668 روز پیش

  در این ویژه برنامه ها پاییز رو از نظر خودمون تعریف می کنیم و بیشتر سعی می کنیم موسیقی بهتون پیشنهاد کنیم.
  اگر دنبال موسیقی ای که متناسب با فضا و هوای پاییز باشه، می گردید، شاید بتونیم کمکتون کنیم.

  آمپاژ - ویژه برنامه پاییز - 1

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 668 روز پیش

  در این ویژه برنامه ها پاییز رو از نظر خودمون تعریف می کنیم و بیشتر سعی می کنیم موسیقی بهتون پیشنهاد کنیم.
  اگر دنبال موسیقی ای که متناسب با فضا و هوای پاییز باشه، می گردید، شاید بتونیم کمکتون کنیم.

 • LISTENED

  آمپاژ صفر

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 678 روز پیش

  اولین اپیزود از پادکست آمپاژ
  .
  .
  آمپاژ؛ پادکستی که در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم

  آمپاژ صفر

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 678 روز پیش

  اولین اپیزود از پادکست آمپاژ
  .
  .
  آمپاژ؛ پادکستی که در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم

 • LISTENED

  آمپاژ - فموزیک 1

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 678 روز پیش

  در این اپیزود به بررسی موسیقی زنان در ایران پرداخته ایم
  .
  .
  آمپاژ؛ پادکستی که در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم

  آمپاژ - فموزیک 1

  پادکست آمپاژ (Ampaj) 678 روز پیش

  در این اپیزود به بررسی موسیقی زنان در ایران پرداخته ایم
  .
  .
  آمپاژ؛ پادکستی که در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم