پادکست سیکرن

من اشکان واحدی‌ هستم.تو پادکست سیکُرُن دنبال حل کردن مشکلات زندگی روزمره با راهکارهای علمی و تجربه شده توسط آدمای خبره هستیم.
خیلی از مشکلاتی که ما تو زندگی روزمره داریم آدمای دیگه تجربه کردن و اون‌ها رو حل کردن. خیلی از پژوهشگرا قبل از ما مشکلات و مسائل زندگی روزمره ما رو بررسی کردن و راه حل درستو ارائه کردن، اما ما خیلی اوقات از این راهکارها و تجربیات اطلاعی نداریم که اگه داشته باشیم میتونیم مشکلات روتین زندگی رو بهتر بشناسیم و درست‌تر حلشون کنیم. تو هر قسمت از پادکست سیکُرُن سعی می‌کنیم یک مشکل روتین زندگی روزمره رو باز کنیم
10 مطلب
  • 420
  • دنبال کننده
پیگیری مطالب