امیر خادم

پژوهشگر ادبیات؛ فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های تهران و آلبرتا؛ شاغل در دانشگاه تورنتو؛ تخصصی در شاهنامه‌پژوهی ندارم ولی شاهنامه‌خوانی بلدم.
128 مطلب
  • 33
  • دنبال کننده
تماس با گوینده پیگیری مطالب